Zdroj Typ Typ
 

Datum Typ Zdroj Kategorie Název Autor
5.2.2011 Filosofie Kniha Citát Židovská válka Lion Feuchtwanger
Ani šíření nejryzejšího subjektivního poznání nepůsobí naprosté potěšení, jestliže si uvědomíme toto: že každé poznání vzniká jen ze snahy shromáždit důkazy pro vlastní názor, že každé poznání je pouze prostředkem k vlastnímu rozvoji a k uplatnní svého já před světem. A jestliže některý poznatek není sto podepřít vlastní já upravujeme si jej tak dlouho až tuto naší potřebu splní.
5.2.2011 Technika Kniha Zajímavost Jasnější než tisíc sluncí Robert Jung
Za napoleonských válek obrátil se na francouzského císaře mladý vynálzce jménem Fulton a nabídl se, že mu poostaví flotilu parníků, na nichž by se mohl vydat do Anglie, aniž by se musel starat o vrtochy počasí. Lodi bez plachet? To připadalo velkému Korsičanovi tak málo pravděpodobné, že Fultona vyhodil. Tak se stalo, shrnoval Sachs morálku svého příběhu, odvolávaje se přitom na názor velkého anglického historika lorda Actona, že Británii zachránila krátkozrakost jejího protivníka.
5.2.2011 Fyzika Kniha Princip Jasnější než tisíc sluncí Robert Jung
Dvě polokoule s úplně čistým uranem 235 se k sobě přiblíží a vytvoří „nadkritické“ množství, které vybuchne.
6.2.2011 Fyzika Kniha Zajímavost Jasnější než tisíc sluncí Robert Jung
Slotin prováděl onen pokus bez zvláštní ochrany. Neměl než dva šroubováky a jimi s nekonečnou opatrností přitahoval obě polokoule, umístěné na vodítkách, blíž a blíž k sobě. Přitom směl dosáhnout práv jen onoho kritického bodu, samého prvopočátku řetězové reakce a musel zase včas polokoule od sebe odsunout, aby reakce okamžitě zanikla. Kdyby onen bod překročil, mohlo by dojít k mocnému úniku neutronů, které by svou pronikavostí ohrozily životy do vzdálenosti několika desítek desítek metrů; kdyby jej dost rychle nezrušil, mohla masa dosáhnout velikosti nadkrytické a vyvolat jaderný výbuch.
8.2.2011 Filosofie Kniha Citát To snad nemyslíte vážně Richard P. Feynman
Pak jsem udělal analogii s badatelem o starém Řecku, který miluje řečtinu a ví, že v jeho vlasti není mnoho dětí, které by se učily řecky. Přicestuje, ale do jiné země a s potěšením zjišťuje, že se tu každý učí řecky, dokonce děcka v základní škole. Jde na zkoušku studenta, který z řečtiny promuje a ptá se ho: „Jaké byly Sokratovy názory na vztah mezi pravdou a krásou?“ – a student nedovede odpovědět. Pak se ho zeptá: „Co řekl Sokrates Platónivi na třetím sympoziu?“ Student se rozzáří a: brrrrrrrrrr-ap – odvrčí v nádherné řečtině všechno, slovo od slova, co Sokrates řekl. Ale to, o čem Sokrates hovořil na třetím sympoziu, byl vztah mezi pravdou a krásou! A tak náš učenec zjišťuje, že studenti v té druhé zemi se učí řecky tak, že se nejprve naučí vyslovovat písmena, pak slova, pak věty a odstavce. Dokáží odříkat slovo od slova, co Sokrates řekl, aniž by si uvědomovali, že ta řecká slova mají nějaký smysl. Pro studenty to jsou jen umělé zvuky. Nikdy jim je nikdo nepřeložil do slov, kterým by rozuměli.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát Friedrich Nietzsche
Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát Albert Einstein
Představivost je mnohem důležitější než vědomosti.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát Seneca
Když lidé vyučují, sami se učí.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát Jan Ámos Komenský
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát J. Werich
Kdo ví je vyhnán z ráje blbosti.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát Lao-c
Moudří lidé nemusejí být nutně vzdělaní, vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát František Vymazal
Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát Lech Przeczek
Škola je místo, kde se mnohdy pracně učíme něco, co pak už nikdy v životě nebudeme potřebovat.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Někteří lidé vidí věci takové jaké jsou, a ptají se: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: Proč ne?
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Rána zůsobená slovem zasáhne vždy hlouběji, jako rána způsobená mečem.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Dobrý autor tvoří, neschopný poučuje.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Demokracie nahrazuje pověření několika úplatných – volbou mnoha neschopných.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Lidé, kteří se ve světě neztratí, jsou lidé, kteří zvednou hlavu a rozhlédnou se po tom, co chtějí.
A když to nenajdou, vytvoří to.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Moudrý muž si nikdy nezoufá. Neboť když končí naděje, začíná rezignace.

1234567