Zdroj Typ Typ
 

Datum Typ Zdroj Kategorie Název Autor
5.2.2011 Filosofie Kniha Citát Sokrates J. Toman
Sokrates – Solón označil za jediné viníky všeho zla a pohrom chamtivé boháče eupatridy. Ti tyjí z půdy a z houfů otroků. Neohraničená svoboda jde k duhu právě jim.
5.2.2011 Filosofie Kniha Citát Sokrates J. Toman
Sokrates – Já se taky rád zasměju, ale nic naplat, vážím si víc tragédie, která sice nedokáže, aby se celé divadlo popadalo za břicho, ale dokáže aby celé divadlo myslelo.
5.2.2011 Filosofie Kniha Citát Sokrates J. Toman
Sokrates – Človku dává pocit nejvyšší libosti vzdělání.
5.2.2011 Filosofie Kniha Citát Sokrates J. Toman
Sokrates – Zlo bídy kazí člověka stejně jako zlo zlata.
5.2.2011 Filosofie Kniha Citát Sokrates J. Toman
Tajné hlasování má mimořádně příjemnou výhodu: Mohu zabíjet, ale nemohu být označen za vraha.
5.2.2011 Filosofie Kniha Citát Sokrates J. Toman
Anaxagorás – Myslím, že někdy je hrdinství i psát, mají-li to soudit hloupí.
5.2.2011 Filosofie Kniha Citát Sokrates J. Toman
Sokrates – Víš, čím se liší moudrý člověk od nemoudrého? Dobrými nadějemi. (Po dobytí Athén Spartou řekl Platónovi)
5.2.2011 Filosofie Kniha Citát Sokrates J. Toman
Sokrates – Kdo špatně vládne, není vladař. Kdo neumí šít, není krejčí. Kdo neumí vařit, není kuchař.
5.2.2011 Filosofie Kniha Citát Židovská válka Lion Feuchtwanger
Kdo moc propůjčuje, je větší než ten, kdo sám moc má. Ten kdo jiného činí králem, je větší než král.
5.2.2011 Filosofie Kniha Citát Židovská válka Lion Feuchtwanger
Před sto lety žili mezi námi dva daleko vyhlášení doktoři Šanmaj a Hillet. Přišel k Šanmajovi člověk, který neby Žid a řekl mu, že by přestoupil na naši víru, kdyby mu Šanmaj vyložil podstatu této víry za dobu co se on udrží na jedné noze. Doktor Šanmaj ho rozhněván poslal pryč. A tu šel ten člověk k Hilleovi. Doktor Hillel mu vyhověl. Řekl mu: „Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jiným“.

1234567