Newtonovy zákony

První zákon
Tělesa se pohybují rovnoměrně přímočaře nebo setrvávají v klidu, pokud nejsou působením síly nucena tento stav změnit.

Druhý zákon newton
Síla vyvolává zrychlení, které je úměrné hmotnosti tělesa (F=m*a).

Třetí zákon
Každá akce vyvolává stejně velkou, ale opačně orientovanou reakci.

Gravitační zákon
Každá dvě tělesa ve vesmíru jsou k sobě přitahována silou mířící podél spojnice jejich těžišť úměrně jejich hmotnostem a nepřímo úměrně čtverci vzdáleností mezi oběma tělesy (Fg=k*(m1*m2)/(r^2).


Keplerovy zákony

První zákon
Dráhy planet jsou elipsy, v jejichž jednom ohnisku je slunce.

Druhý zákonkepler

Průvodič planety opíše za jednotku času vždy stejnou plochu.

Třetí zákon
Oběžná doba planety se prodlužuje s velikostí dráhy tak, že druhá mocnina oběžné doby je úměrná třetí mocnině velké poloosy dráhy.

Kniha Temná hmota – Blake Crouch

„Představ si, že jsi ryba a plaveš v jezírku. Můžeš se pohybovat dopředu a dozadu, z jedné strany na druhou, ale nikdy mimo vodu. Kdyby vedle toho jezírka někdo stál a pozoroval tě, neměla bys vůbec tušení, že tam je. Pro tebe to malé jezírko představuje celý vesmír. A teď si představ, že do toho jezírka někdo sáhne a vyloví tě ven. Zjistíš, že to, co jsi považovala za celý svět, je jenom rybníček. Vidíš jiné rybníčky. Stromy, nebe nad hlavou. Uvědomíš si, že jsi součástí mnohem větší a mnohem záhadnější reality, než tě kdy napadlo.