Zdroj Typ Typ
 

Datum Typ Zdroj Kategorie Název Autor
9.2.2011 Filosofie Internet Citát Lao-c
Moudří lidé nemusejí být nutně vzdělaní, vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát František Vymazal
Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát Lech Przeczek
Škola je místo, kde se mnohdy pracně učíme něco, co pak už nikdy v životě nebudeme potřebovat.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Někteří lidé vidí věci takové jaké jsou, a ptají se: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: Proč ne?
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Rána zůsobená slovem zasáhne vždy hlouběji, jako rána způsobená mečem.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Dobrý autor tvoří, neschopný poučuje.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Demokracie nahrazuje pověření několika úplatných – volbou mnoha neschopných.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Lidé, kteří se ve světě neztratí, jsou lidé, kteří zvednou hlavu a rozhlédnou se po tom, co chtějí.
A když to nenajdou, vytvoří to.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Moudrý muž si nikdy nezoufá. Neboť když končí naděje, začíná rezignace.
9.2.2011 Filosofie Internet Citát G.B.Shaw
Demokracie je posledním trikem tyranie.
20.2.2011 Filosofie Kniha Citát Citáty, které pohnuly dějinami Helge Hesse
Musíme nejprve sloužit, abychom mohli vládnout. Lao-c’a (Tao-te-t’ingu)
20.2.2011 Filosofie Kniha Citát Citáty, které pohnuly dějinami Helge Hesse
O každé věci existují dvě protichůdné výpovědi. Protagoras (485-415 př.n.l)
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Jerzy Andrzejewski
Příčiny chyb bývají obvykle nebezpečnější než chyby samy.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Konfucius
Učit se a nemyslet, to je ztráta času, myslet a nepoučit se, to je nebezpečné.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát J.W. Goethe
Rád bych řekl, že v životě nestačí jen znát a vědět. Je zapotřebí vědění aplikovat.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát F. Bacon
Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys vážil a uvažoval.
19.3.2011 Filosofie Kniha Ostatní Je těžké být bohem Arkadij a Boris Stru
Arata se odmlčel…Rumata se díval na jeho prsty zbavené nehtů. Nehty mu speciálním přístrojem vytrhal don Reba. Ty ještě nevíš všechno, říkal si Rumata v duchu. Ty se ještě utěšuješ myšlenkou, že k porášce jsi odsouzen jen ty. Nevíš ještě, jak beznadějná je celá tvá věc. Nevíš ještě, že nepřítel není ani tolik mimo tvé vojáky, jako spíš v jejich nitru. Možná, že svrhneš Svatý řád a vlna selské vzpoury tě zažene na arkanarský trůn, srovnáš se zemí šlechtické zámky, utopíš barony v Průlivu a vzbouřený lid ti vzdá všechny pocty jako velikému osvoboditeli. A budeš dobrý a moudrý – jediný dobrý a moudrý člověk v království. A z dobroty začneš rozdávat sým stoupencům půdu. Ale k čemu jim bude půda bez nevolníků? A kolo se začne točit zpátky. A bude tvoje veliké štěstí, zemřeš-li včas přirozenou smrtí, jak se zrodí noví baroni a hrabata z tvých někdejších věrných bojovníků. To už se stalo milý Arato, na zemi i na tvé planetě.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Čínské přísloví
Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Francis Bacon
Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spoustu menších věcí než jednu velkou.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát J.W. Goethe
Šedá je všechna teorie. A věčně zelený je strom života.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Boleslaw Prus
Medvěd se nezbaví drápů, i když ho naučíte tančit. A darebák zůstane darebákem, i když absolvuje dvě fakulty.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Bernard Shaw
Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Boleslaw Prus
Pro každého je snažší – podle jeho vlastního přesvědčení řídit stát nebo armádu, než káru s jedním koněm.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Ralph Emerson
Důkazem vysokého vzdělání, je schopnost mluvit o největších věcech nejjednoduším způsobem.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Francesco Petrarca
Největší závist vzniká proti těm, kteří vlastní silou vzlétli a tak unikli ze společné klece.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Platón
Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
28.1.2013 Filosofie Internet Citát Voltaire
S vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti budu hájit vaše právo je říkat.
1.1.2016 Filosofie Kniha Citát Rozpravy Konfucius
Zvolte si práci, kterou máte rádi a už nebudete pracovat ani jediný den života
1.1.2016 Filosofie Internet Citát Voltaire
S vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti budu hájit vaše právo je říkat.

1234567