Zdroj Typ Typ
 

Datum Typ Zdroj Kategorie Název Autor
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát J.W. Goethe
Šedá je všechna teorie. A věčně zelený je strom života.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Boleslaw Prus
Medvěd se nezbaví drápů, i když ho naučíte tančit. A darebák zůstane darebákem, i když absolvuje dvě fakulty.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Bernard Shaw
Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Boleslaw Prus
Pro každého je snažší – podle jeho vlastního přesvědčení řídit stát nebo armádu, než káru s jedním koněm.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Ralph Emerson
Důkazem vysokého vzdělání, je schopnost mluvit o největších věcech nejjednoduším způsobem.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Francesco Petrarca
Největší závist vzniká proti těm, kteří vlastní silou vzlétli a tak unikli ze společné klece.
19.3.2011 Filosofie Ostatní Citát Platón
Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo aby do ní vstoupil.
28.1.2013 Filosofie Internet Citát Voltaire
S vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti budu hájit vaše právo je říkat.
1.1.2016 Filosofie Kniha Citát Rozpravy Konfucius
Zvolte si práci, kterou máte rádi a už nebudete pracovat ani jediný den života
1.1.2016 Filosofie Internet Citát Voltaire
S vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti budu hájit vaše právo je říkat.
2.1.2016 ICT Kniha Zajímavost Motto Steve Jobs
Lidé, kteří jsou natolik šílení, aby si mysleli, že mohou změnit svět, to opravdu dokážou.
Motto Steva Jobse (úvod kniky Steve Jobs od Waltera Isaacsona)
2.1.2016 Technika Kniha Ostatní Jak získávat přátele a působit Dale Carnegie
Přibližně 15% finančních úspěchů připadá na konto technických znalostí, zatímco zbývajících 85% se dá přičíst schopnosti dobře vést lidi.
Výzkumy Cernegieho technologického institutu
2.1.2016 Ostatní Kniha Zajímavost Jak získávat přátele a působit Dale Carnegie
dr. John G. Hibben – budoucí prezident Princetonské univerzity – Vzdělání je schopnost využít situací, které se nám v životě naskytnou.
2.1.2016 Fyzika Internet Zajímavost Jak získávat přátele a působit Dale Carnegie
Herbert Spencer – hlavním cílem vzdělání není nabytí znalostí, ale schopnosti jednat.
2.1.2016 Filosofie Kniha Citát Jak získávat přátele a působit Dale Carnegie
Lincoln – oblíbený výrok – Nesuď, abys nebyl souzen.
2.1.2016 Filosofie Kniha Ostatní Jak získávat přátele a působit Dale Carnegie
Na celém světě existuje jediný jen způsob, jak přimět druhého k tomu, aby něco udělal. A nespočívá v ničem jiném, než v tom, že takového člověka přesvědčíte, aby si věc sám přál udělat.
2.1.2016 Filosofie Kniha Ostatní Jak získávat přátele a působit Dale Carnegie
Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima.
2.1.2016 Filosofie Kniha Citát William Shakespeare
Neexistuje nic dobrého a nic špatného, to jen naše myšlení způsobuje tento rozdíl.
2.1.2016 Fyzika Kniha Citát Galileo
Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.
17.1.2016 Technika Ostatní Citát A.C.Clark
Dostatečně vyspělá technologie bude vždy vypadat jako kouzlo.
19.12.2016 Ostatní Časopis Zajímavost Proxima Centauri Petr Broža
Na planetě u naší nejbližší hvězdy Proximy Centauri, by se mohl nacházet život. Proximu od nás dělí jen 4,2 světelného roku, přesto jde na pozemské poměry o neuvěřitelnou vzdálenost.Kdybychom se k této stálici a její planetě chtěli vydat se současnými kosmickými loděmi s konvenčním pohonem, letěli bychom několik desítek tisíc roků.
Vesmír 12/2016
4.5.2017 Filosofie Kniha Zajímavost Štěstí Exupéry
Budeš vždy mým přítelem. Budeš-li mít chuť se smát spolu se mnou.
4.5.2017 Filosofie Kniha Zajímavost Śtěstí Exupéry
To na čem v životě nejvíce záleží, nemůžeme předvídat. Nejkrásnější radost prožije člověk tam, kde ji nejméně očekává.
4.5.2017 Filosofie Kniha Citát Štěstí Exupéry
Můj přítel má svůj vlastní pohled. (…) Může mlčet astále ještě mě činit šťastným. Pozoruji pak svět jeho očima a vidím jej jinak.
4.5.2017 Filosofie Kniha Citát Štěstí Exupéry
Tady je mé tajemství. Je úplně jednoduché: Dobře vidíme jen srdcem. To, co je důležité, oči nevidí.
28.9.2017 Filosofie Kniha Citát Pompejan Philipp Vandenberg
Seneca : Toho, kdo chce jít, osud vede, toho, kdo nechce, vleče.
28.10.2017 Filosofie Kniha Citát Smáli se Galileovi Albert Jack
Kdyby někdo vyhodil svět do povětří, poslední, koho by bylo slyšet, by byl nějaký odborník, jenž by říkal: „To nepůjde“.
Petr Ustinov
28.10.2017 Filosofie Ostatní Zajímavost
1,2 miliard lidí na světě nemá vůbec přístup k toaletám, zatímco 5 miliard lidí má přístup k mobilnímu telefonu.
Science centrum Ostrava
28.10.2017 Technika Kniha Citát Smáli se Galileovi Albert Jack
Raketě se nikdy nepodaří opustit zemskou atmosféru.
New York Times 1936
28.10.2017 Technika Kniha Zajímavost Smáli se Galileovi Albert Jack
Cestování do vesmíru je naprostá pošetilost.
Dr. Richard van der Riet Woolley.
poradce vlády Spojeného království pro vesmír, rok 1956.
(Následující rok byl vypuštěn Sputnik)

1234567